Moja Gdynia

Moja Gdynia

czwartek, 26 kwietnia 2012

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON)

W dniach 27 kwietnia - 1 czerwca Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Gdyni Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych (OZON).

W trakcie postoju specjalnie oznakowanego pojazdu będzie można nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor);
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki;
- środki ochrony roślin i owadobójcze;
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje;
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki;
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry;
- przełączniki, baterie i akumulatory.

Harmonogram zbiórki
(godziny i miejsca postoju pojazdu w danych dzielnicach w załączniku)

data
dzielnice
27.04.2012 r.
Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły
10.05.2012 r.
Chwarzno-Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja
11.05.2012 r.
Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki
18.05.2012 r.
Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo
24.05.2012 r.
Orłowo, Mały Kack, Redłowo
25.05.2012 r.
Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack
01.06.2012 r.
Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana

UWAGA!

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Obecnie, na terenie Gdyni znajduje się pięć takich punktów:
- przy ul. Konwaliowej 1 (czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-19.00);
- przy ul. Chylońskiej 301 (czynny w poniedziałki i środy w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 11.00-15.00);
- przy ul. Żeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 11.00-15.00);
- przy ul. Brzechwy 7 (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-14.00);
- przy ul. Kasztanowej 4a (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-14.00).

Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, spółdzielniach mieszkaniowych, Urzędzie Miasta Gdyni;
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w przychodniach oraz aptekach.

Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także mapki dojazdu do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dostępne są na stronie internetowej Związku: www.kzg.pl .

Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt  w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju, natomiast jeśli naprawa sprzętu okaże się nieopłacalna- sprzęt można nieodpłatnie zostawić w punkcie serwisowym.

Więcej informacji na temat zbiórki udziela:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl ;
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl .


źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz