Moja Gdynia

Moja Gdynia

piątek, 6 września 2013

Port Gdynia rozpoczyna wielką inwestycję

Port Gdynia rozpoczyna wielką inwestycję. Na ostatnim niezabudowanym fragmencie brzegu powstaną dwa nabrzeża. Łącznie długość portowych kei powiększy się o prawie 320 metrów.

 
Teren pomiędzy BCT I GCT Gdynia.Tu właśnie powstaną nowe nabrzeża...

Patrząc na gdyński port z poziomu Estakady Kwiatkowskiego, widok zdominowany jest przez portowe dźwigi, suwnice i stosy kontenerów. Jeśli jednak spojrzymy w dół, na pierwszym planie ukaże się porośnięta trawą część terenu przylegająca do Gdynia Container Terminal. Ten obszar już wkrótce diametralnie się zmieni. Wkrótce powstaną tam nowe portowe nabrzeża i zaplecze logistyczne. Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał 5 września 2013 r. umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia". Wykonawcą prac wartych blisko 77 milionów złotych jest firma Strabag sp. z o.o. Budowa potrwa 18 miesięcy - do marca 2015 r.

W ramach inwestycji powstaną dwa nabrzeża - przedłużone o 192 metry zostanie nabrzeże Bułgarskie i wybudowane zupełnie nowe - 127,5-metrowe nabrzeże Zamykające - prostopadłe do Estakady Kwiatkowskiego. Głębokość przy obu nabrzeżach wyniesie 10,5 metra. Oprócz kei, na powierzchni ponad 20 hektarów powstanie też infrastruktura lądowa - drogi i place manewrowe na potrzeby działalności logistycznej. Uregulowane i zabudowane zostanie również ujście rzeki Chylonki i Potoku Chylońskiego.

Realizacja inwestycji umożliwi przyszłą obsługę ładunków drobnicowych i masowych na tym terenie. Władze Portu liczą, że przedsięwzięcie wpłynie na dalszy wzrost konkurencyjności Gdyni w regionie Morza Bałtyckiego.

Jest duża szansa, że inwestycja zostanie dofinansowana ze pieniędzy europejskich. Zarząd Morskiego Portu Gdynia złożył już wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Spójności.

źródło: Zespół Prasowy, UM Gdynia