Moja Gdynia

Moja Gdynia

wtorek, 8 listopada 2011

Bezpłatne dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24) zaprasza na kolejne bezpłatne dyżury specjalistów. Będzie można skorzystać między innymi z porad doradców Fundacji Gospodarczej czy radców prawnych.

Dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

trener przedsiębiorczości (Grażyna Pawlisz, Fundacja Gospodarcza)

termin: 16, 23 listopada, godz. 8.00-16.00


Zakres konsultacji:

- pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje;

- źródła dofinansowania działalności gospodarczej;

- doradztwo w zakresie przedsiębiorczości.


doradca Lokalnego Punktu Informacyjnego Gdynia (Fundacja Gospodarcza)

termin: 16 listopada, godz. 8.00-12.00

Zakres konsultacji:

- diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta;

- informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu;

- informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy;

- informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE);

- informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych;

- wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ.


doradca ds. mikrofinansowania (Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.)

termin: 17 listopada, godz. 8.30-15.30Zakres konsultacji: zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół.


porady prawne:


kancelaria radcy prawnego Piotra T. Kubika

termin: 18, 25 listopada, godz. 14.00 - 16.00;


radca prawny Tomasz Złoch, kancelaria radcy prawnego

termin: 21 listopada, godz. 9.00-12.00;


kancelaria radcy prawnego, Katarzyna Węsierska

termin: 14, 21 listopada, godz. 12.00-14.00;


prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych

termin: 18, 25 listopada, godz. 10.00-14.00;


Specjalista Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (PRFPK Sp. z o.o.). termin: 15, 29 listopada, godz. 9.00-13.00Zakres konsultacji:

- wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek;

- informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE.


Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

termin: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00

Zakres konsultacji:

- środki na działalność dla niepełnosprawnych;

- środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.

źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz