Moja Gdynia

Moja Gdynia

wtorek, 13 września 2011

Komunikat w sprawie Arki Gdynia SA

W trosce o gdyńską piłkę nożną, w dniu 12.09.2011 roku, spotkali się Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek i współwłaściciel Klubu Arka Gdynia S.A. - Ryszard Krauze. Podczas spotkania dokonano oceny przyczyn aktualnej sytuacji klubu piłkarskiego Arka Gdynia S.A. oraz podjęto decyzje mające na celu usprawnienie organizacji Klubu, z nowym podziałem kompetencji.Uzgodniono, że pełną odpowiedzialność za wynik sportowy i dobór zawodników powierzyć należy trenerowi Klubu - Petrowi Nemcowi. Pozytywnie oceniając gospodarkę finansową Klubu, odpowiedzialność za sprawy finansowe i marketingowe powierzono Zarządowi Klubu:  Janowi  Justce oraz Witoldowi Nowakowi.
Ponadto ustalono nowy skład Rady Nadzorczej w osobach:  
 - Piotr Wesołowski    
- Tomasz Banel    
- Roman Walder 
z możliwością jej rozszerzenia o nowych przedstawicieli sponsorów Klubu. Zadaniem Rady Nadzorczej będzie nadzór nad działalnością Zarządu Klubu oraz pozyskiwanie nowych partnerów  i sponsorów Klubu.Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i współwłaściciel Klubu Arka Gdynia S.A. Ryszard Krauze wyrazili nadzieję, że dokonane zmiany przyczynią się do szybkiej poprawy kondycji Klubu, tak w zakresie wyniku sportowego jak i spraw organizacyjnych.

źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz