Moja Gdynia

Moja Gdynia

poniedziałek, 17 października 2011

Interwencyjny Punkt Noclegowy dla sprawców przemocy w rodzinie...


Dzisiaj (17 października) o godz. 13.00 zapraszamy dziennikarzy do budynku Interwencyjnego Punktu Noclegowego przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 w Gdyni, w którym zostanie otwarty pokój dla sprawcy przemocy w rodzinie.Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku zobowiązuje powiaty do skutecznej ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób doświadczających przemocy. Jedną z form pomocy jest uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania. Możliwość zastosowania tego rozwiązania w praktyce uwarunkowana jest funkcjonowaniem na terenie powiatu tzw. pokoju dla sprawcy przemocy w rodzinie.Z gdyńskiego pokoju dla sprawcy przemocy w rodzinie mogą korzystać jednocześnie dwie osoby.


W 2011 r. zadanie finansowane jest, w ramach realizowanego przez MOPS w Gdyni projektu „Wspólnie przeciw przemocy – wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni”, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Gdyński pokój dla sprawców przemocy w rodzinie otworzą: wiceprezydent Gdyni - Michał Guć, prezes Sądu Rejonowego w Gdyni - Piotr Matuszewski, Prokurator Rejonowy w Gdyni - Witold Niesiołowski, z-ca komendanta KMP w Gdyni - Radosław Pietrzak.
Interwencyjny Punkt Noclegowy prowadzony jest na zlecenie gminy przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. 

Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz