Moja Gdynia

Moja Gdynia

poniedziałek, 31 października 2011

Nowa inwestycja w gdyńskim porcie: przebudowa budynku POSTI

Dzisiaj (31 października) w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowo-biurowego przy ul. Polskiej 13A, znanego gdynianom jako budynek Posti. Znajdzie się w nim m.in. siedziba Szkoły Morskiej, dotychczas mieszcząca się na terenie Dalmoru. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tej inwestycji została firma Mostostal Warszawa. Wartość robót – ponad 21 mln złotych brutto. Umowa zakłada zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca marca 2013 roku.

ZMPG-a S.A. – właściciel budynku i jednocześnie inwestor w tym przedsięwzięciu – finalizuje już rozmowy, w wyniku których około 75% powierzchni w obiekcie znajdzie swojego najemcę.

Wizualizacja nowej bryły budynku pozwala wierzyć, że będzie on kolejną ozdobą ulicy Polskiej i całego gdyńskiego portu.

Dane ogólne budynku po przebudowie i rozbudowie:

kubatura budynku - 39 404 m³;

powierzchnia użytkowa - 8 843 m²;

powierzchnia całkowita - 10 144 m²;

powierzchnia zabudowy - 1 478 m²;

ilość kondygnacji - budynek podpiwniczony, 6 kondygnacji nadziemnych.


Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., jako podmiot zarządzający terenami portowymi, inwestuje nie tylko w infrastrukturę portową, ale również w suprastrukturę, dostosowując obiekty portowe do zmieniających się potrzeb rynku. Stare magazyny znikają z krajobrazu portowego, tworząc wolną przestrzeń pod nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Czasami ulegają przeobrażeniu dostosowując się do pełnienia zupełnie nowej funkcji.


Źródło informacji:  Dział Public Relations  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz