Moja Gdynia

Moja Gdynia

czwartek, 24 maja 2012

Rzecznik Prasowy UM Gdynia w sprawie przyszłości gdyńskiej Hali TargowejWobec szumu informacyjnego, dotyczącego przyszłości gdyńskiej Hali Targowej i handlujących tam kupców, przedstawiamy Państwu stanowisko władz miasta Gdyni w tej sprawie.  

Hala targowa w okresie okupacji
Pod obrady czerwcowej sesji Rady Miasta Gdyni skierowany zostanie projekt uchwały, tworzącej  warunki prawne do zawarcia nowych umów z pominięciem procedury przetargowej – z dotychczasowymi osobami posiadającymi umowy dzierżawy na terenie zespołu hal targowych.

Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Gdyni, a więc jeszcze na kilka miesięcy przed zakończeniem obecnych umów miasto zgłosi gotowość do podpisywania z kupcami nowych umów, z datą ich obowiązywania od 01.01.2013r.

Nowe umowy umożliwią kupcom stabilne funkcjonowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach finansowych analogicznych do obecnych umów.

Środowisko kupieckie od lat informowane było o zamierzeniach Miasta.

Z końcem bieżącego roku wygasają umowy z administratorami na hali. Już w 2010 roku poinformowaliśmy kupców, że dla sprawnego administrowania całym zespołem hal musi zostać wyłoniony jeden administrator. Środowisko kupieckie nie zrealizowało tego wymogu i nie porozumiało się.

Od 2013 roku administrację zespołu hal prowadzić będzie Miasto. Zamierzamy  ze środków publicznych prowadzić rewitalizację zespołu hal,  a także w kolejnym okresie budżetowania ubiegać się o pieniądze unijne. Miejska administracja ułatwi  wypełnienie związanych z tym procedur.Gdynia, 23 maja 2012 r.

źródło: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz