Moja Gdynia

Moja Gdynia

środa, 12 października 2011

Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych przy Al. Marszałka Piłsudskiego

Widok sprzętu budowlanego i zgromadzonych materiałów tuż obok Bulwaru Nadmorskiego u zbiegu z Aleją Marsz. Piłsudskiego - intryguje spacerowiczów. Wyjaśniamy, że to rozpoczęta 7 października inwestycja w ramach projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej Etap I, wspierana funduszami unijnymi. Jest to budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych wraz z kanałami deszczowymi i przepompownią, która potrwa do końca sierpnia 2012 r.
Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę szaletów miejskich wraz z istniejącą przepompownią ścieków komunalnych przy Al. Marszałka Piłsudskiego, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę zespołów urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji deszczowej wraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu do obsługi urządzeń oraz budowę przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. W końcowym etapie zostaną zagospodarowane tereny zielone i posadzone nowe drzewa.
Całkowity koszt robót to prawie 18 milionów zł brutto. Inwestycja częściowo jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 
źródło: Biuro Rzecznika Urzędu Miejskiego w Gdyni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz